Obojživelníci a plazi obecně

The Biology, Husbandry and Health Care of Reptiles ACKERMANN, L. D.: The Biology, Husbandry and Health Care of Reptiles

1998, 972 s., přes 2000 BF, ČBF a kreseb, tabulky. Třídílná velmi rozsáhlá publikace zabývající se všemi aspekty spojenými s chovem plazů v zajetí.
Volume I: Biology of Reptiles
Strany 1 – 360. Taxonomie, anatomie a fyziologie, rozmnožování, smysly, jedovatost, ekologie, ochrana plazů.
Volume II: The Health Care of Reptiles
Strany 361 – 558. Klinická vyšetření, vnitřní lékařství, infekční choroby, metody vyšetřování, parazitologie atd.
Volume III: The Husbandry of Reptiles
Strany 559 – 972. Chov jednotlivých skupin plazů.
Cena: Volume I + II + III 6650 Kč

Atlas der Reptilienkrankheiten. Band I + Band II ACKERMANN, L. D.: Atlas der Reptilienkrankheiten. Band I + Band II

2000, 200 + 200 s., 220 + 220 BF, kresby. Německá verze knihy předchozí v koncentrovanější formě (dva díly)
2620 Kč

Captive Habitats AKERET, B.: Captive Habitats. Building, furnishing and maintaining naturalistic vivariums and enclosures

2022, 128 s., 210 BF. Autor představuje a popisuje provedení a vybavení terárií pro jednotlivé druhy tak, aby se co nejvíce přiblížily přirozeným podmínkám jednotlivých druhů. Kniha je také v německé verzi pod názvem Groß- und Spezialterrarien. Erfahrungen mit Bau, Einrichtung und Betrieb.
Cena 1040 Kč

Pflanzen im Terrarium AKERET, B.: Pflanzen im Terrarium

2008, 400 s. 1120 BF, mapka. Obsáhlá publikace doplňuje mezeru v teraristické literatuře tím, že se věnuje rostlinám vhodným pro realizaci terárií, které co nejvíce odpovídají přírodním podmínkám. Rostliny jsou rozděleny podle jednotlivých ekosystému a fytogeograficky. 
1000 Kč

The Reptiles of Northern Eurasia. Taxonomic Diversity, Distribution, Conservation Status ANANJEVA, N.B., ORLOV, N.L.: The Reptiles of Northern Eurasia. Taxonomic Diversity, Distribution, Conservation Status

2006, 245 s., přes 300 BF, které zahrnují jednotlivé druhy i biotopy, mapky rozšíření. Velkoformátová bohatě ilustrovaná publikace od předních ruských herpetologů zahrnuje 7 druhů a podruhů želv, 112 ještěrů a 74 hadů z území států bývalého Sovětského svazu a Mongolska. U každého druhu je uvedeno místo nálezu, rozšíření a stav ochrany. Velmi kvalitní jsou fotografie i celkové provedení publikace.
2550 Kč

Segwagwanyana – Ein Beitrag zur Afrikanischen Ethnoherpetologie AUERBACH, R. D.: Segwagwanyana – Ein Beitrag zur Afrikanischen Ethnoherpetologie

1995, 248 s., kresby diagramy mapka. Autor shrnuje zajímavé poznatky z ethnoherpetologie, neboli etnografie spojené s plazy a obojživelníky v Africe. Pro cestovatele do Afriky je velmi dobře využitelný přehled názvů 364 druhů s asi 2000 domorodými názvy ve 200 afrických jazycích.
750 Kč

Taxonomy, Life History and Conservation of Giant Reptiles in West Kalimantan AULIYA, M. A.: Taxonomy, Life History and Conservation of Giant Reptiles in West Kalimantan

2006, 432 s., 481 BF, 167 kreseb a diagramů, 64 tabulek. Odborná publikace zabývající se systematikou, způsobem života a ochranou třech velkých druhů plazů západního Kalimantanu - varana Varanus salvator a krajt Python reticulatus a Python curtus.
2560 Kč

A Guide to the Reptiles and Amphibians of Egypt BAHA, E.D.: A Guide to the Reptiles and Amphibians of Egypt

2006, 320 s., 162 BF. Průvodce po herpetofauně Egypta. 
950 Kč

The Amphibians and Reptiles of Cyprus BAIER, F., SPARROW,D., WIEDL, H.: The Amphibians and Reptiles of Cyprus

2013, 362 s. 244 BF, 25 mapek. 2. revidované a aktualizované vydaní publikace se věnuje herpetofauně ostrova Kypr. Zahrnuje podrobné taxonomické, zoogeografické a ekologické informace.
1300 Kč

The Amphibians and Reptiles of Cyprus BAIER, F., SPARROW,D., WIEDL, H.: The Amphibians and Reptiles of Cyprus

2009, 364 s., 239 BF, 24 mapek. Publikace se věnuje herpetofauně ostrova Kypr. Zahrnuje podrobné taxonomické, zoogeografické ekologické informace. 
1350 Kč

Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Israel BAR, A., HAIMOVITCH, G., MEIRI, S.: Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Israel

2021, 512 s., přes 300 BF, mapky. Téměř 90 druhů plazů a 8 druhů obojživelníků představují Izrael jako herpetologicky velice zajímavé a dostupné území.
2020 Kč

A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Israel BAR, A., HAIMOVITCH, G.: A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Israel

2012, 246 s., 212 BF, mapky. Průvodce herpetofauny Israele zahrnuje všech 92 druhů suchozemských plazů a obojživelníků.
820 Kč

A Veterinary Guide to the Parasites of Reptiles – Vol. I Protozoa BARNARD, S. M., UPTON, S. J.: A Veterinary Guide to the Parasites of Reptiles – Vol. I Protozoa

1994, 164 s.,, kresby, tabulky. První díl série knih o diagnostice a léčení parazitů plazů věnovaný prvokům. Kniha obsahuje kapitoly o způsobech přenosu, životních cyklech atd. Velmi cenným je více než 250 citací.
1250 Kč

Terrarium and Cage Construction and Care BARTLETT, R. D.: Terrarium and Cage Construction and Care

1999, 218 s., více než 100 BF, kresby.Praktické rady jak zkonstruovat a vybavit terária pro různé skupiny živočichů.
560 Kč

BARTLETT, R.D.: Reptiles and Amphibians of the Amazon: An Ecoturist´s Guide BARTLETT, R. D.: Reptiles and Amphibians of the Amazon: An Ecoturist´s Guide

2003, 291 s., 380 BF. Nový fotografický průvodce obojživelníků a plazů Amazonie umožňuje snadnou identifikaci více než 250 druhů. U každého druhu je popis, rozmnožování, jsou uvedeny i další podobné a příbuzné druhy, popis lokalit a rozšíření. Přes 380 barevných fotografií. Mimořádně využitelná kniha pro všechny cestovatele a přírodovědce navštěvující oblast jihoamerické Amazonie.
1280 Kč

Reptile and Amphibian Variants – Colors, Patterns and Scales BECHTEL, B.: Reptile and Amphibian Variants – Colors, Patterns and Scales

1995, 206 s., desítky BF. Autor vysvětluje a popisuje genetické anomálie ve zbarvení obojživelníků a plazů.
2150 Kč

Amphibians and Reptiles in Bulgaria BESHKOV, V., NANEV, K.: Amphibians and Reptiles in Bulgaria

2006, 120 s., desítky BF. Anglická verze původně v bulharštině vydaného přehledu 17 druhů obojživelníků a 36 druhů plazů Bulharska. 
1240 Kč 

Southern African Snakes and other Reptiles: A Photograhic Guide. BRANCH, B.: Southern African Snakes and other Reptiles: A Photograhic Guide.

1993, 144 s., 276 BF. Fotografický průvodce po 244 druzích plazů jižní Afriky.
480 Kč

A Quest for African Herpetology BROADLEY, D.G.: A Quest for African Herpetology

2018, 253 s., 120 většinou barevných ilustrací. Autor popisuje svůj přes šest desítek let trvající výzkum africké herpetofauny. Zajímavé dílo nejen z hlediska autobiografického, ale i historie a širších souvislostí studia herpetofauny Afriky.
770 Kč

  BISCHOFF, W.: Handbuch der Reptilien un Amphibien Europas. Band 6. Die Reptilien der Kanarischen Inseln, der Selvagens-Inseln und des Madeira Archipels.

1998, 448 s., kresby, 16 barevných tabulí. 6.díl série o obojživelnících a plazech Evropy zahrnuje plazy uvedených ostrovů. Zásadní kniha evropskou herpetologii.
3300 Kč

Amphibiens et Reptiles du Maroc (Sahara Occidental compris) BONS, J., GENIEZ, P.: Amphibiens et Reptiles du Maroc (Sahara Occidental compris) Atlas biogeograhique

1996, 319 s., 196 BF, mapky. Knihu využijí všichni, kdo se zajímají o herpetofaunu Maroka. Text ve francouzštině, španělštině a částečně v angličtině. 
1190 Kč

Live Food BRUSE, F., SCHMIDT, W., MEYER, M.: Live Food

2016, 94 s., 125 BF. Chovatelská příručka se zabývá krmnými živočichy terarijních zvířat.
470 Kč

Praxi Ratgeber Futtertiere BRUSE, F., SCHMIDT, W., MEYER, M.: Praxi Ratgeber Futtertiere

2003, 143 s., 85 BF, kresby, tabulky. Zajímavá publikace o chovu a podávání krmných živočichů v teraristice.
590 Kč

Professional Breeders Series. Live Food BRUSE, F., SCHMIDT, W., MEYER, M.: Professional Breeders Series. Live Food

(anglická verze knihy předchozí)
750 Kč

Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Aruba, Curacao and Bonaire BUURT, V. G.: Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Aruba, Curacao and Bonaire

2005, 137 s., desítky BF a ČBF, mapky. Kompletní přehled obojživelníků a plazů uvedených karibských ostrov.
850 Kč

Ampbibians and Reptiles of Northern Guatemala, the Yucatan and Belize CAMPBELL, J. A.: Ampbibians and Reptiles of Northern Guatemala, the Yucatan and Belize

1998, 380 s., 189 BF. Přehled obojživelníků a plazů z území, které charakterizuje název knihy. Pro snadnější identifikaci druhů jsou v knize kromě popisu uvedeny i určovací klíče.
1420 Kč

The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Volumes I and Volumes II CAMBELL, J. A., LAMAR, W. W.: The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Volumes I and Volumes II

2004, 1032 s., 1500 BF, 161 ČBF, 62 tabulek, 113 mapek, kresby. Dlouho připravovaná dvoudílná publikace nahrazuje již klasickou knihu The Venomous Reptiles of Latin America pokrývá taxonomické změny, další nové druhy, ale především ji doplňuje o jedovaté plazy USA a Kanady. Zahrnuje tak kompletně všechny jedovaté plazy západní polokoule. Kniha je vydána v americkém nakladatelství Cornell University Press.
4800 Kč

Florida´s Fabulous Reptiles and Ampbibians CARMICHAEL, P.: Florida´s Fabulous Reptiles and Amphibians

1991, 121 s., desítky BF. Obrazová publikace zahrnuje původní i introdukované druhy obojživelníků a plazů, kteří žijí na Floridě.
840 Kč

Atlas des Reptiles du Cameroun CHIRIO, L., LEBRETON, M.: Atlas des Reptiles du Cameroun

2008, 686 s., 324 BF, mapky. Atlas plazů Kamerunu vznikl jako výsledek desetiletého intenzivního výzkumu francouzských herpetologů v jedné z nejméně prostudované oblasti s vysokou biodiverzitou. Zahrnuje 285 druhů, u každého druhu jsou fotografie, mapky, charakteristika, popis atd. Kniha je francouzštině.
1700 Kč

Reptiles and Amphibians of Australia COGGER, H.G.: Reptiles and Amphibians of Australia

2014, 1033 s., stovky BF, ČB ilustrací a mapek. 7. vydání klasické knihy o herpetofauně Australie zahrnuje celkem 1194 druhů obojživelníků a plazů podle stavu k říjnu 2013.
3920 Kč

A Field Guide to the Life and Times of Roger Conant CONANT, R.: A Field Guide to the Life and Times of Roger Conant

1997, 526 s., 31 BF, 155 ČBF. Vzpomínky a paměti autora – předního světového herpetologa, zachycují jeho život osobní i vědecký během podstatné části 20. století.
2430 Kč

A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand COX, M. J., DIJK, P. P., NABHITABHATA, J., THIRAKPUT, K.: A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand

1998, 144 s., 290 BF. Kapesní průvodce po plazech uvedené oblasti.
480 Kč

Caribbean Ampbibians and Reptiles CROTHER, B. I.: Caribbean Ampbibians and Reptiles

1999, 495 s., 72 BF. Soubor prací více autorů, které se věnují herpetofauně karibské oblasti jako celku i jednotlivým ostrovům.
3300 Kč

DAS, I.: A Field Guide to the Reptiles of South-East Asia DAS, I.: A Field Guide to the Reptiles of South-East Asia

2010, 375 s., barevné kresby. Na barevných 74 tabulích je celkem 700 druhů plazů jihovýchodní Asie. Text zahrnuje základní informace ke každému druhu. 
1200 Kč


Biogeography of the Reptiles of South Asia DAS, I.: Biogeography of the Reptiles of South Asia

1996, 87 s., 36 BF. Autor se zabývá rozšířením 632 druhů plazů na území států Bangladeš, Bhutan, Pakistán, Indie, Nepál, Srí Lanka a Maledivy.
900 Kč

Herpetological Bibliography of Indonesia DAS, I.: Herpetological Bibliography of Indonesia

1998, 92 s., Přehled odborné literatury, která se věnuje herpetofauně Indonesie.
850 Kč

A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo DAS, I.: A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo

2006, 144 s., přes 300 BF. Fotografický průvodce zahrnuje přes 180 druhů plazů Bornea. 
450 Kč 

A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of India DAS, I.: A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of India

2002, 144 s., přes 300 BF. Fotografický průvodce zahrnuje přes 243 druhů plazů Indie. 
450 Kč

The Serpent´s Tongue. A contribution to the Ethnoherpetology of India and Adjacent countries. DAS, I.: The Serpent´s Tongue. A contribution to the Ethnoherpetology of India and Adjacent countries.

1998, 121 s. Více než 1700 názvů 280 druhů obojživelníků a plazů v 70 místních jazycích národů jižní Asie.
520 Kč

Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan - An Atlas and Field Guide DISI, A. M., MODRÝ, D., NEČAS, P., RIFAL, L.: Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan - An Atlas and Field Guide

2001, 408 s., 225 BF, kresby, tabulky. Podrobný přehled herpetofauny Jordánska.
1200 Kč

Reptile and Amphibian Medicine and Surgery DIVERS, S., MADER, D.R.: Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery 3. Ed.

2019, 1536 s., přes 1000 vyobrazení. 3. vydání "bible" veterinárního lékařství zaměřeného na plazy a obojživelníky.
4070 Kč

DRACO: Nr.26 - Terrarienbau DRACO Nr.26, Terrarienbau

2006, 96 s., monotematické číslo německého časopisu Draco, věnované stavbě a vybavení terárií. Celkem 10 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

DRACO Nr. 27, Hochland DRACO Nr. 27, Hochland

Bohatě ilustrováno.
290 Kč

DRACO Nr. 28, Lebendfutter DRACO Nr. 28, Lebendfutter

2006, 96 s., monotematické číslo německého časopisu Draco věnované chovu krmných živočichů. Bohatě ilustrováno. 
290 Kč

DRACO Nr. 30: Sri Lanka DRACO Nr. 30: Sri Lanka

2007, 88 s., monotematické číslo německého časopisu Draco věnované herpetofauně Sri Lanky. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Pocket Guide to the Reptiles and Amphibians of East Africa DREWES, R., HOWELL, K., SPAWLS, S.: Pocket Guide to the Reptiles and Amphibians of East Africa

2006, 240 s., 350 BF a mapek. Kapesní formát (190x125 mm) představuje ideální možnost vzít si na cesty do východní Afriky tuto publikaci, ve které je zahrnuto 150 druhů plazů a 80 druhů obojživelníků z Keni, Tanzanie, Ugandy, Rwandy a Burundi.
700 Kč

Futtertierzucht FRIEDERICH, U., VOLLAND, W.: Futtertierzucht

1998, 187 s., BF, ČBF, kresby. Již 3. vydání, které se věnuje chovu krmných živočichů, kteří se využívají ve vivaristické praxi.
920 Kč

  FRANK, N., RAMUS, E.: A Complete Guide to Scientific and Common Names of Reptiles and Amphibians of the World

1996, 377 s. Přehled 12000 druhů a u amerických skupin i poddruhů obojživelníků a plazů. U všech druhů jsou uvedeny latinské a anglické názvy. Velmi užitečná kniha pro všechny, kteří pracují s anglickou herpetologickou literaturou.
1110 Kč

Die Amphibien und Reptilien der Südwest-Türkei FRANZEN, M., BUSSMANN, M: Die Amphibien und Reptilien der Südwest-Türkei

2008, 328 s., přes 300 BF. Základní herpetologická publikace, která se věnuje oblasti Malé Asie.
1290 Kč

Self-Assessment Color Review of Reptiles and Amphibians FRYE, F. L., WILLIAMS, D. L.: Self-Assessment Color Review of Reptiles and Amphibians

1995, 192 s., BF, ČBF. Autoři radí, jak identifikovat 250 případů chorobných stavů a formou odpovědí doporučují léčbu. Každá otázka je dokumentována obrazově.
1290 Kč

The Amphibians and Reptiles of Oman and the UAE GARDNER, A.S.: The Amphibians and Reptiles of Oman and the UAE

2013, 480 s., 342 BF, mapky rozšíření. Podrobný přehled všech obojživelníků a plazů Ománu a Spojených arabských emirátů.
2695 Kč

The Herpetofauna of Panay Island, Philippines GAULKE, M.: The Herpetofauna of Panay Island, Philippines

2011, 390 s. 249 BF
Další z řady publikací nakladatelství Chimaira se věnuje herpetofauně ostrova Panay na Filipínách. 
1000 Kč 

The Amphibians and Reptiles of Western Sahara GENIEZ, P.: The Amphibians and Reptiles of Western Sahara

2004, 229 s., desítky BF, ČBF, mapky rozšíření, určovací klíče. Kniha je v podstatě atlasem a určovacím klíčem s podrobným popisem výskytu i způsobu života obojživelníků a plazů území Západní Sahary, která zahrnuje atlantské pobřeží Afriky přibližně mezi 19. a 28. stupněm severní šířky a hraničící s územím Maroka, Alžírska a Mauretánie.
1200 Kč

Die Amphibien und Reptilien Europas GLANDT, D.: Die Amphibien und Reptilien Europas. Alle Arten von den Kanarischen Inseln bis zum Ural im Porträt

2015, 550 s., 450 BF, mapky. Nové rožšířené a aktualizované vydání německé knihy podává přehled obojžívelníku a plazů Evropy (včetně Kanárských ostrovů a Madeiry). U každého druhů je popis, rozšíření, způsob života a jsou uvedeny i poddruhy.
1120 Kč

A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar GLAW, F., VENCES, M.: A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar

2007, 496 s., přes 1500 BF. Dlouho připravované nové třetí vydání průvodce po plazech a obojživelnících Madagaskaru. Kniha se výrazně rozšířila formátem, novými a většími barevnými fotografiemi, ale především o množství nových druhů. Kniha jich zahrnuje přes 700! Jistě se stane novou klasickou publikací pro herpetofaunu Madagaskaru.
1400 Kč

Paludarium. Tropenwald im Wohnzimmer GONELLA, H.: Paludarium. Tropenwald im Wohnzimmer

1997. 88 s., 80 BF. Rádce, jak vybudovat a udržovat kousek tropického pralesa v bytových podmínkách.
490 Kč

The Natural History of Madagascar GOODMAN, S. M., BENSTEAD, J.M.: The Natural History of Madagascar

2004, 1709 s., 144 barevných tabulí, 59 BF, 163 ČB kreseb, 254 tabulek. Fenomenální publikace u přírodě Madagaskaru pokrývá faunu, floru, geologii i ochranu přírody. Významná část se věnuje samozřejmě i herpetofauně. Na vzniku knihy se podílelo přes 300 autorů. V roce 2007 vyšla i brožovaná levnější verze. 
2790 Kč (vázaná), 1690 Kč (brožovaná)

Guide to the Amphibians and Reptiles of Japan GORIS, R. C., MAEDA, N.: Guide to the Amphibians and Reptiles of Japan

2005, 285 s., 138 BF, mapky. Přehled herpetofauny Japonska.
1970 Kč

Amphibians and Reptile of the Seribuat Archipelago (Peninsular Malaysia) – A Field Guide GRISMER, L. L.: Amphibians and Reptile of the Seribuat Archipelago (Peninsular Malaysia) – A Field Guide

2011, 239 s., 218 BF, 2 mapky. Díky určovacím klíčům, popisům a barevným fotografiím publikace umožňuje snadné určování obojživelníků a plazů souostroví Seribuat u jihovýchodního pobřeží Malaysie. 
1000 Kč

Terrestrial Fauna of the Comoros HAWLITSCHEK, O., EUDELINE, R., ROUILLÉ, A.: Terrestrial Fauna of the Comoros Archipelago / Faune Terrestre de l’Archipel des Comores

2020, 335s., 450 BF. Dvojjazyčný průvodce (angl., franc.) suchozemské fauny Komorského souostroví v Indickém oceánu. Významná část je věnována i herpetofauně ostrovů.
550 Kč

Amphibians and Reptiles of the St. Vincent and Grenada Banks, West  Indies HENDERSON, R.,W., POWELL, R.: Amphibians and Reptiles of the St. Vincent and Grenada Banks, West Indies

2018, 448 s., přes 400 BF, mapky. Autoři jsou renomovaní znalci karibské herpetologie.
1530 Kč

Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren HENKEL, F. W., SCHMIDT, W.: Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren

1995, 311 s., 275 BF, mapky. Fotografický průvodce po 240 druzích obojživelníků a plazů žijících na uvedených ostrovech. U každého druhu je uveden popis, výskyt, způsob života i podmínky pro chov teráriu.
1090 Kč

Terrarien – Bau und Einrichtung HENKEL, F. W., SCHMIDT, W.: Terrarien – Bau und Einrichtung

1997, 168 s., 44 BF, 49 ČBF a kreseb. Autoři shrnují své bohaté zkušenosti se stavbou a vybavením terárií. Uvedeny jsou i nové postupy, technologie a materiály.
590 Kč

Das Terrarium für den Anfänger HERMANN, H. J.: Das Terrarium für den Anfänger.

1997, 184 s., BF. Známý terarista využívá své dlouholeté zkušenosti k praktickým radám, jak řešit různé problémy v teraristice. Autor odpovídá celkem na 145 otázek.
630 Kč

Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text JACOBSON, E.R.: Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text

2007, 716 s.,asi 1400 ilustrací, z nichž většina jsou barevné fotografie. Velkoformátová publikace pokrývá choroby plazů způsobené viry, bakteriemi, houbami a parazity a publikuje materiály umožňující jejich identifikaci.
4770 Kč

Reptiles and Amphibians of Iran KAMALI, K.:A Guide to the Reptiles and Amphibians of Iran

2020, 574 s., 550 BF, 283 mapek. Rozšířené a aktualizované anglické vydání knihy, která půdně vyšla v perštině, podává podrobný přehled herpetofauny Iránu.
2380 Kč

Amphibians and Reptiles of Pakistan KHAN, M.S.: Amphibians and Reptiles of Pakistan

2002, 311 s., BF, kresby, mapky, určovací klíče. Podrobný popis herpetofauny Pákistánu je významným příspěvkem do světové herpetologické literatury.
3730 Kč

Understanding Reptile Parasites KLINGENBERG, R. J.: Understanding Reptile Parasites

1993, 81 s., ČBF, kresby. Příručka pro teraristy, kteří se setkávají s potřebou léčit parazitární choroby plazů.
410 Kč

Terrarientechnik KOBER. I., GEISSEL, U.: Terrarientechnik

2015, 248 s., desítky BF, schémat a tabulek. Německá publikace seznamuje se všemi aktuálními možnostmi pří konstrukci a provozu terárií: typy terárií, osvětlení, vytápění, vlhkost a regulace systémů.
835 Kč

Inkubation von Reptilieneiern KÖHLER, G.: Inkubation von Reptilieneiern

2004, 254 s., 180 BF, 66 kreseb a diagramů. Třetí přepracované a doplněné vydání mimořádně kvalitní a hodnotné publikace pro všechny, kteří se zabývají rozmnožováním plazů a tedy i podmínkami pro inkubaci vajíček. Uvedeny údaje o 1750 druzích a poddruzích plazů.
1290 Kč

Reptilien und Amphibien Mittelamerikas. Band 1: Krokodile. Schildkröten. Echsen KÖHLER, G.: Reptilien und Amphibien Mittelamerikas. Band 1: Krokodile. Schildkröten. Echsen

2000, 159 s., 178 BF, 148 kreseb, 96 mapek. První díl ze třídílné série věnované krokodýlům, želvám a ještěrům států střední Ameriky.
950 Kč

Reptilien und Amphibien Mittelamerikas. Band 2: Schlangen KÖHLER, G.: Reptilien und Amphibien Mittelamerikas. Band 2: Schlangen

2001, 160 s., přes 160 BF, kresby, mapky. Druhý díl ze třídílné série se zabývá hady států střední Ameriky.
1120 Kč

Reptiles of Central America KÖHLER, G.: Reptiles of Central America

2003, 367 s., 644 BF. Aktualizovaný kompletní přehled 532 druhů plazů od jižního Mexika po Panamu, více než 400 druhů na barevných fotografiích.
2450 Kč

Amphibians and Reptiles of El Salvador KÖHLER, G., VESELÝ, M., GREENBAUM, E.: Amphibians and Reptiles of El Salvador

2006, 238 s., BF, kresby, mapky, určovací klíče. Kniha poskytuje podrobný popis herpetofauny El Salvadoru, která zahrnuje 130 druhů obojživelníků a plazů. U každého druhu je podrobný popis, výskyt, mapky rozšíření i barevná fotografie.
1420 Kč

Discovery, Diversity and Distrubution KOCH, A. P.: Discovery, Diversity and Distrubution of the Amphibians and Reptiles of Sulawesi and its offshore Islands

2012, 360 s., přes 100 vyobrazeni. Přehled obojživelníků a plazů ostrova Sulawesi.
1260 Kč

Amphibien und Reptilien der Neotropis KWET, A., NIEKISCH, M.. ed.: Amphibien und Reptilien der Neotropis. Entdeckungen deutschsprachiger Forscher in Mittel- und Südamerika

2016, 400 s., 544 barevných ilustrací, tabulky. Sumarizace herpetologických výzkumů, studií a cest v Jižní a Střední Americe od německy mluvících přírodovědců od 16. století do současnosti.
1900 Kč

New Holland European Reptile and Amphibian Guide KWET, A.: New Holland European Reptile and Amphibian Guide

2009, 252 s., 400 BF, mapky. Kompletní průvodce zahrnuje téměř 200 druhů a poddruhů obojživelníků a plazů Evropy. U každého druhu jsou uvedeny podrobné údaje pro identifikaci, o způsobu života a rozšíření. Publikace je určena zájemcům o obojživelníky a plazy i nejširší veřejnosti se zájmem o přírodu. 
490 Kč

Reptilien und Amphibien Europas KWET, A.: Reptilien und Amphibien Europas

2005, 256 s., 270 BF. Praktický průvodce po obojživelnících a plazech Evropy, který je určen nejširší veřejnosti se zájmem o přírodu, ale dobře poslouží i ochranářům a teraristům.
600 Kč

The World´s Most Spectacular Reptiles and Amphibians LAMAR, W. W., LOVE, W.: The World´s Most Spectacular Reptiles and Amphibians

1997, 208 s., 400 BF. Fotografická publikace seznamuje s bohatostí a pestrostí světové fauny obojživelníků a plazů.
950 Kč

Lizard Man. The Life and Adventures of Bert Langerwerf LANGERWERF, B., GURLEY, R.: Lizard Man. The Life and Adventures of Bert Langerwerf

2009, 466 s., desítky ČBF. Kniha seznamuje s životem Holanďana B. Langerwerfa, který se stal jedním ze zakladatelů a průkopníků chovu ještěrů ve venkovních teráriích ve velkém měřítku až do své smrti v roce 2008. Do teraristiky zavedl od 70. let minulého století mnoho nových druhů, včetně druhů z bývalého sovětského bloku díky spolupráce s východoevropskými chovateli. Kniha je svědectvím o vývoji světové teraristiky za posledních 50 let.
900 Kč

The Amphibians and Reptile of Ethiopia and Eritrea LARGEN, M., SPAWLS, S.: The Amphibians and Reptiles of Ethiopia and Eritrea

2010, 687 s., 380 BF, 25 ČBF, 23 kreseb, 282 mapek. Dlouho očekávaná publikace je věnována herpetofauně Etiopie a Eritrei.
2550 Kč

Inkubation von Reptilieneiern LEE, J. C.: Amphibians and Reptiles of the Yucatan Peninsula

1996, 512 s., 211 BF, 196 ČBF, 188 mapek. Obsáhlé informace o 181 druzích obojživelníků a plazů Yukatánského poloostrova ve střední Americe. Zásadní dílo pro tuto oblast.
4900 Kč

A Guide to Amphibians and Reptiles of Costa Rica LEENDERS, T.: A Guide to Amphibians and Reptiles of Costa Rica

2001, 305 s., 173 BF. Fotografický průvodce po obojživelnících a plazech Kostariky.
830 Kč

Amphibien und Reptilien in Peru LEHR, E.: Amphibien und Reptilien in Peru

2002, 206 s. 199 BF, kresby, tabulky, grafy. Přehled 761 druhů herpetofauny Peru poskytuje velmi cenné informace pro herpetology, zoogeografy i návštěvníky této jihoamerické země.
2040 Kč

Naturalized Reptiles and Amphibians of the World LEVER, CH.: Naturalized Reptiles and Amphibians of the World

2003, 338 s., tabulky, mapky. Komplexní pohled na ty druhy obojživelníků a plazů, kteří se z různých důvodů rozšířily na nová teritoria mimo svůj původní výskyt. Kniha zahrnuje 185 druhů plazů a 83 druhů obojživelníků.
3840 Kč

A Life for Reptiles and Amphibians LI VIGNI, F.: A Life for Reptiles and Amphibians. Volume 1. A collection of 55 interviews on «How to become a Herpetologist»

2013, 496 s., 550 BF, 64 ČBF, 5 kreseb. Kniha představuje život a práci 55 předních světových herpetologů formou rozhovorů, kdy každý odpovídá na 18 společných otázek. Bohatá je rovněž fotodokumentace.
2020 Kč

Amphibians and Reptiles of Mount Kinabalu (North Borneo) MALKMUS, R., MANTHEY, U., VOGEL, G., HOFFMANN, P., KOSUCH, J.: Amphibians and Reptiles of Mount Kinabalu (North Borneo)

2002, 404 s., 384 BF, 102 ČB kreseb. Kniha je kompletním přehledem herpetofauny oblasti hory Mount Kinabalu na ostrově Borneo, která je jednou z oblastí s největší biodiversitou vůbec. Zahrnuje 77 druhů obojživelníků a 112 druhů plazů.
2340 Kč

Amphibians and Reptiles of Portugal, Madeira and the Azores- Archipelago MALKMUS, R.: Amphibians and Reptiles of Portugal, Madeira and the Azores- Archipelago

2004, 431 s., 257 BF, mapky. Systematický a faunistický podrobný popis herpetofauny Portugalska včetně jejich ostrovů v Atlantském oceánu.
2400 Kč

Amphibien und Reptilien Südostasiens MANTHEY, U., GROSSMANN, W.: Amphibien und Reptilien Südostasiens

1997, 512 s., 370 BF, 173 mapek, 240 kreseb. Standardní dlouho očekávané dílo o herpetofauně jihovýchodní Asie. Přehled druhů, určovací klíče a kvalitní fotografie obojživelníků a plazů Malaysie, Thajska a Indonesie od německých autorů. Kteří se této oblasti věnují soustavně přes 20 let.
1650 Kč

Amphibians and Reptiles of Morocco MARTÍNEZ DEL MÁRMOL, G., HARRIS, D.J., GENIEZ, P., DE POUS, P., SALVI, D.: Amphibians and Reptiles of Morocco

2019, 478 s., 982 BF, 117 mapek, velký format (22 × 30 cm). Detailní přehled 117 druhů obojživelníků a plazů Maroka.
2510 Kč do 14.9.2019, později 3280 Kč

A Contribution to the Herpetology of Northern Pakistan MASROOR, R.: A Contribution to the Herpetology of Northern Pakistan

2012, 217 s., 107 BF. Kniha podrobně popisuje herpetofaunu národního parku Margalla Hills National Park a přilehlých regionů severního Pakistanu. Součástí je i seznam herpetofauny celého Pakistanu.
1150 Kč

Amphibians and Reptiles of Somaliland MAZUCH, T.: Amphibians and Reptiles of Somaliland and Eastern Ethiopia, based on two field trips in 2010/2011

2013, 80 s., 370 BF. Fotografická publikace pokrývá herpetofaunu a další přírodniny z málo dostupné části Afriky - Somalilandu a východní Etiopie.
1300 Kč

Reptiles of the Solomon Islands MCCOY, M.: Reptiles of the Solomon Islands

2006, 212 s., 128 BF, kresby, mapky. Nová, přepracovaná publikace se věnuje plazům Šalamounových ostrovů.
1470 Kč

Reptile Biodiversity MCDIARMID, R.W., FOSTER, M.S.: Reptile Biodiversity. Standard methods for Inventory and Monitoring

2012, 412 s.., ČB, kresby, tabulky, schémata. Odborná publikace od skupiny autorů popisuje výzkumné metody využívané v herpetologii.
2380 Kč

A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Bali McKAY, J.L.: A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Bali

2006, 138 s., desítky BF, kresby, určovací klíče. Kniha je určena nejen herpetologům, ale i všem zájemcům o přírodu indonéského ostrova Bali.
1130 Kč

Field Guide to Reptiles and Amphibians in the Hawaiian Islands McKEOWN, S.: Field Guide to Reptiles and Amphibians in the Hawaiian Islands

1996, 172 s., 150 BF. Přehled a detailní popis 33 druhů herpetofauny Havajských ostrovů.
750 Kč

Amphibians and Reptiles of Costa Rica MUNOZ CHACON, F., JOHNSTON, R. D.: Amphibians and Reptiles of Costa Rica. Pocket Guide

2013, 172 s., desítky BF a kreseb. Kapesní průvodce bohaté herpetofauny Kostariky, která zahrnuje přes 400 druhů, pokrývá asi 80% druhů.
395 Kč

Captive Management and Conservation of Ampbibians and Reptiles. MURPHY, J. B., ADLER, K., COLLINS, J. T.: Captive Management and Conservation of Ampbibians and Reptiles.

1994, 408 s., ČBF. Sedmdesát předních akademických herpetologů a herpetologů ze špičkových zoologických zahrad se zabývá podmínkami a metodami chovu v zajetí. Podrobně jsou popsány záchranné chovy některých druhů. Kniha staví most mezi teoretiky a praktiky a neměla by chybět v knihovnách zoologických zahrad seriozních chovatelů.
2190 Kč

Amphibians and Reptiles of Trinidad and Tobago MURPHY, J. C.: Amphibians and Reptiles of Trinidad and Tobago

1997, 245 s., 172 BF, 111 mapek. Přehled obojživelníků a plazů Trinidadu a Tobaga s podrobným popisem způsobu života a rozšíření.
2990 Kč

Varanoid Lizards of the World PIANKA, E. R., KING, D.: Varanoid Lizards of the World

2004, 588 s., 63 BF, 142 ČBF a kreseb. Dlouho očekávaná a připravovaná publikace podává zatím nejkomplexnější přehled poznatků o varanech. Součástí je samozřejmě úplný přehled druhů. Zajímavostí je i to, že autoři upozorňují i na to, co o varanech odsud známu není a kam by se tedy mohl směřovat další výzkum.
3150 Kč

Genetik für Terrarianer. Grundlagen und Anwendung POSCHADEL, J. R., PLATH M.: Genetik für Terrarianer. Grundlagen und Anwendung

88 s., desítky BF, kreseb a schémat. Základy genetiky zaměřené na teraristiku.
630 Kč

Contributions to West Indian Herpetology POWELL, R., HENDERSON, R. W.: Contributions to West Indian Herpetology

1996, 460 s., 70 BF, 28 ČBF, kresby. Sborník prací 59 autorů, které se zabývají širokou problematikou herpetologie ostrovů v karibské oblasti.
1950 Kč

  ROČEK, Z., HART, S.: Herpetology 97. Abstracts of the Third World Congress of Herpetology

1997, 244 s.. Abstrakta referátů z 3. světového kongresu herpetologů v Praze v r. 1997.
600 Kč

What's Wrong with My Snakes ROSSI, J. R.: What´s Wrong with My Snakes

1996, 156 s., ČBF, tabulky. Příručka zabývající se chorobami a léčením hadů.
550 Kč

Reptile and Amphibian Parasites RUNDQUIST, E. M.: Reptile and Amphibian Parasites

1995, 64 s., desítky BF. Příručka o parazitech, kteří se vyskytují u plazů a obojživelníků s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

Herpetofauna of Vietnam SANG, N.V., CUC, H.T., TRUONG, N.Q.: Herpetofauna of Vietnam

2009, 768 s., 630 BF. Obsáhlá publikace se věnuje herpetofauně Vietnamu. Kromě vietnamských autorů mají velký podíl na přípravě významní herpetologové prof. W. Böhme a K. Adler. 
2750 Kč (od 1.8.2009 bude cena 3500 Kč)

The Amphibians and Reptiles of Costa Rica - A herpetofauna between Two Continents, between Two Seas SAVAGE, J.: The Amphibians and Reptiles of Costa Rica - A herpetofauna between Two Continents, between Two Seas

2002, 944 s., 516 BF, 396 mapek, 335 kreseb. Rozsáhlá a detailní publikace amerického herpetologa o herpetofauně středoamerické Kostariky. 
V prodeji vázaná verze za 2490 Kč i brožovaná verze za 1580 Kč

PraxisRatgeber. Vivarienbeleuchtung. Das richtige Licht in Aquarium und Terrarium SAUER, K., STECK, B., SCHUCHART, H., HORN, H.-G.: PraxisRatgeber. Vivarienbeleuchtung. Das richtige Licht in Aquarium und Terrarium.

2004, 288 s., desítky BF a stovky tabulek a schémat. Moderně pojatá příručka, která se věnuje problematice osvětlení terárií i akvárií jak z hlediska fyziologických potřeb chovaných živočichů a pěstovaných rostlin, tak z hlediska fyzikálních vlastností různých zdrojů a technického řešení.
900 Kč

  SCHLEICH, H. H.: Herpetofauna Caboverdiana

1987, 75 s., 39 ČBF, 13 mapek, 18 kreseb. Přehled herpetofauny Kapverdských ostrovů.
780 Kč

Ampbibians and Reptiles of North Africa, Biology, Systematics and Field Guide SCHLEICH, H. H., KAESTLE, W., KABISCH, K.: Ampbibians and Reptiles of North Africa, Biology, Systematics and Field Guide

1996, 627 s., 185 BF, kresby, mapky. Zásadní dílo skupiny německých autorů a herpetofauně severní Afriky.
2220 Kč

The Amphibians and Reptiles of Nepal SCHLEICH, H., KÄSTLE, W. ed.: The Amphibians and Reptiles of Nepal

2002, 1280 s., 382 BF, 1850 ČB kreseb. Na území Nepálu (rozloha jako polovina Itálie) se vyskytuje 50 druhů obojživelníků a 120 druhů plazů. 10 autorů podrobně popisuje a rozebírá herpetofaunu z různých pohledů. Kniha je určena nejen herpetologům, ale naleznou v ní velmi cenné informace zájemci o přírodu a faunu této země.
2980 Kč

  SCHMIDT, K. P., NOBLE, J. C.: Contribution to the Herpetology of the Belgian Congo

1998, 780 s., 141 ČBF, kresby. Přetisk klasické herpetologické práce z počátku 20. století popisuje 133 druhů plazů a 56 druhů obojživelníků žijících na území bývalého Belgického Konga. Cenný je i doplněk s aktualizovanou nomenklaturou a přehledem literatury.
2550 Kč

Mimikry zwischen Eidechsen und Laufkäfern SCHMIDT, A. D.: Mimikry zwischen Eidechsen und Laufkäfern

2004, 374 s., 40 BF. Podrobná studie o vztazích a souvislostech brouka Anthia a ještěrce Heliobulus lugubris.
1740 Kč

Reptiles and Amphibians of Southern Africa SCHMIDT, W.: Reptiles and Amphibians of Southern Africa

2006, 128 s., 130 BF. Autor je kurátorem v jihoafrickém Transval Snake Parku. V publikaci podává základní charakteristiky skupin obojživelníků a plazů jižní Afriky. Tisk fotografií je velmi kvalitní.
580 Kč

Parasitologie bei Schlangen, Echsen und Schildkröten. Ein Handbuch für die Reptilienhaltung SCHNELLER, P., PANTCHEV, N.: Parasitologie bei Schlangen, Echsen und Schildkröten. Ein Handbuch für die Reptilienhaltung

2007, 205 s., 230 BF. Odborná publikace, která se věnuje parazitologii plazů.
1080 Kč

A Naturalist’s Guide to the Snakes & other Reptiles of Sri Lanka SILVA, A., UKUWELA, K.: A Naturalist’s Guide to the Snakes & other Reptiles of Sri Lanka

2017, 176 s., asi 300 BF. Fotografický průvodce plazů Srí Lanky s poměrně datailním popisem.
395 Kč

The Reptiles of the Western Palearctic SINDACO, R., JEREMCENKO, V. K.: The Reptiles of the Western Palearctic, Volume 1: Annotated Checklist and Distributional Atlas of the Turtles, Crocodiles, Amphisbaenians and Lizards of Europe, North Africa, Middle East and Central Asia

2008, 580 s., BF, ČBF, kresby, 226 mapek rozšíření. Podrobný přehled plazů (mimo hadů) žijících v Evropě, severní Africe, Středním východě a Střední Asii zahrnuje přibližně 500 druhů.
2140 Kč

The Reptiles of the Western Palearctic SINDACO, R., VENCHI, A., GRIECO, C.: The Reptiles of the Western Palearctic, Volume 2: Annotated Checklist and Distributional Atlas of Snakes of Europe, North Africa, Middle East and Central Asia, with Update to Volume 1

2013, 544 s., 343 BF, ČBF, kresby, 184 mapek rozšíření. Podrobný přehled hadů žijících v Evropě, severní Africe, Středním východě a Střední Asii zahrnuje přibližně 160 druhů. KNiha také zahrnuje aktualizace k informacím ve Volume 1.
2440 Kč

Proceedings of the 7th International Symposium on the Pathology and Medicine of Reptiles and Amphibians SEYBOLD, J., MUTSCHMANN, F.: Proceedings of the 7th International Symposium on the Pathology and Medicine of Reptiles and Amphibians, Berlin April 2004

2007, 375 s., přes 100 BF a dále ČBF, kresby, tabulky, schémata. Sborník prací a referátů z mezinárodního kongresu veterinářů, který se věnoval obojživelníkům a plazům.
1660 Kč

A Naturalist’s Guide to the Reptiles & Amphibians of Bali SOMAWEERA, R.: A Naturalist’s Guide to the Reptiles & Amphibians of Bali

2017, 176 s., přes 200 BF. Fotografický průvodce obojžívelníků a plazů indonéského ostrova Bali s poměrně datailním popisem.
395 Kč

Field Guide to the Amphibians of Britain and Europe SPEYBROECK, J., BEUKEMA, W., BOK, B., VAN DER VOORT, J.: Field Guide to the Amphibians of Britain and Europe

2016, 432 s., přes 200 BF a 370 kreseb, 155 mapek. Podrobný přehled 219 evropských druhů obojživelníků a plazů obsahuje údaje o určování (včetně klíčů), rozšíření, biologii i ekologii.
890 Kč

  STEJNEGER, L.: Herpetology of Japan

1996, 684 s., kresby, tabulky. Přetisk klasické herpetologické práce původně z roku 1907 obsahuje údaje a popisy o 156 druzích obojživelníků a plazů z Japonska, Taiwanu, a Mandžuska.
2190 Kč

The Herpetofauna of Corfu and Adjacent Islands STILLE, B., STILLE, M.: The Herpetofauna of Corfu and Adjacent Islands

2017, 354 s., 291 BF, 44 mapek, grafy. Kniha švédských na řeckém ostrově Korfu (Corfu, Kerkyra) žijících autorů obsahuje podrobné informace o 38 druzích plazů a obojživelníků tam žijících.
1340 Kč

Die Amphibien und Reptilien Bulgariens STOJANOV, A., TZANKOV, N., NAUMOV, B.: Die Amphibien und Reptilien Bulgariens

2011, 582 s., více než 500 BF, mapky. Netrpělivě očekávaná publikace v němčině se věnuje herpetofauně Bulharska (19 druhů obojživelníků a 38 druhů plazů). Součástí jsou i názvy druhů v angličtině a bulharštině. 
1500 Kč

Adventures in Green Python Country SWITAK, K. H.: Adventures in Green Python Country

2006, 368 s., 327 BF. Cestopis známého amerického herpetologa z jeho opakovaných návštěv míst výskytu krajty Chondropython viridis se poskytuje mnoho zajímavých údajů i o dalších druzích herpetofauny ostrova New Guinea např. i Liasis boeleni.
1190 Kč

Reptiles of Lesser Antilles THORPE, R.: Reptiles of Lesser Antilles

2022, 608 s., 900 BF, mapky. Komplexní přehled plazů Malých Antil od ostrova Sombrero na severu po Grenadu na jihu.
3200 Kč

Reptilien und Amphibien des griechischen Festlads TRAPP,B.: Reptilien und Amphibien des griechischen Festlads

2007 s., 280 s., desítky BF. Kniha je průvodce po herpetofauně Řecka. Zahrnuje 62 druhů obojživelníků a plazů této turisticky velmi navštěvované oblasti.
690 Kč

Amphibien und Reptilien des paraguayischen Chaco TRUTNAU, L., MONZEL, M., CONSUL, A.: Amphibien und Reptilien des paraguayischen Chaco

2016, 543 s., přes 820 BF. Významný příspěvek k poznání herpetofauny Paraguaye a paraguayské části nížiny Gran Chaco v německém jazyce.
1900 Kč

Crocodilians – Their Natural History and Captive Husbandry TRUTNAU, L., SOMMERLAD, R.: Crocodilians – Their Natural History and Captive Husbandry

2006, 646 s., 251 BF 164 ĆBF a kreseb, mapky. Dlouho očekávaná monografie o krokodýlech a jejich chovu i poznatky z rozmnožování. Na jednotlivých kapitolách se podíleli i další spoluautoři.
2850 Kč

Krokodile. Biologie und Haltung TRUTNAU, L., SOMMERLAD, R.: Krokodile. Biologie und Haltung

Německá verze knihy předchozí.
2850 Kč

UGUETO, G. N., RIVAS FUENMAYOR, G.: Amphibians and Reptiles of Margarita, Coche and Cubagua UGUETO, G. N., RIVAS FUENMAYOR, G.: Amphibians and Reptiles of Margarita, Coche and Cubagua 

2010, 350 s., 116 BF, 131 barevných kreseb, 50 mapek. Přehled obojživelníků a plazů uvedených ostrovů, z nichž především Margarita je cílem mnoha návštěvníků Venezuely. 
1150 Kč

  URICHECK, M. J.: 15th International Herpetological Symposium on Captive Propagation and Husbandry

1992, 184 s., ČBF, kresby, tabulky. Sborník referátů z mezinárodní konference o chovu obojživelníků a plazů, které se uskutečnila v roce 1991 v Seattle.
1250 Kč

The Amphibians and Reptiles of Greece VALAKOS, E., PAFILIS, P., LYMBERAKIS, P.: The Amphibians and Reptiles of Greece

2007, 396 s., 250 BF, 75 mapek. Kniha završuje mnohaleté výsledky studia herpetofauny Řecka řeckými herpetology. Dobře může sloužit o jako průvodce na cesty do této oblasti Balkánu.
1260 Kč

A photographic field guide to the Amphibians and Reptiles VASSILIEVA, A.B., GALOYAN, E.A., POVARKOV, N. A., GEISSLER, P.: A photographic field guide to the Amphibians and Reptiles of the lowland monsoon forests of southern Vietnam

2016, 319 s., 320 BF. Přehled obojživelníků a plazů nížin jižního Vietnamu.
1395 Kč

How to Photograph Reptiles and Amphibians WEST, L., LEONARD, W.: How to Photograph Reptiles and Amphibians

1997, 118 s., 100 BF. Autoři poskytují rady, jak fotografovat tutu skupinu živočichů. Popsána je rovněž technika a vybavení.
690 Kč

  WILLIAMSON, M. A., HYDER, P. W., APPLEGARTH, J. S.: Snakes, Lizards, Turtles, Frogs, Toads and Salamanders of New Mexico. Field Guide.

1994, 176 s., BF, mapky. Obojživelníci a plazi Nového Mexika jsou zahrnuti v tomto průvodci. V úvodu knihy jsou určovací klíče.
880 Kč

Terrarieneinrichtung WILMS, T.: Terrarieneinrichtung

2005, 127 s.,181 BF. Praktická příručka o stavbě a vybavení terárií.
590 Kč

A Field Guide to Reptiles of Queensland WILSON, S.: A Field Guide to Reptiles of Queensland 

2005, 256 s., 527 BF. Průvodce po plazech Queenslandu, který má ze všech spolkových států Austrálie nejbohatší druhové zastoupení. Popsáno je 440 druhů, z nichž je 135 endemických pro Queensland. 
940 Kč

Complete Guide to the Reptiles of Australia WILSON, S., SWAN, G.: Complete Guide to the Reptiles of Australia

2003, 448 s., 930 BF. Fotografický průvodce plazů Austrálie alespoň v obrazové části nahrazuje nyní již vyprodanou klasickou Coggerovu knihu.
1040 Kč

Reptiles and Amphibians of New Zealand WINKEL, D.V., BALING, M., HITCHMOUGH, R.: Reptiles and Amphibians of New Zealand - A Field Guide

2019, 366 s., přes 400 BF, mapky. První kompletní průvodce herpetofauny Nového Zélandu zahnuje 123 druhů obojživelníků a plazů.
990 Kč

Amphibien und Reptilie eines Tieflandregenwald Schutzgebietes in Vietnam ZIEGLER, T.: Amphibien und Reptilie eines Tieflandregenwald Schutzgebietes in Vietnam

2002, 344 s., 367 BF. Podrobná studie o herpetofauně vymezené oblasti Vietnamu.
2640 Kč

  ZULICH, A. W.: 14th International Herpetological Symposium on Captive Propagation and Husbandry.

1991, 105 s., ČBF, tabulky. Sborník referátů z mezinárodní konference o chovu obojživelníků a plazů, která se uskutečnila ve Dallasu v roce 1990.
950 Kč

Reptiles and Amphibians of the Pacific Islands ZUG, G.R.: Reptiles and Amphibians of the Pacific Islands - A Comprehensive Guide

2013, 320 s., 180 BF, desítky kreseb. Dlouho očekávaná publikace podává kompletní přehled plazů a obojživelníků ostrovů Tichého oceánu východně od Filipín až po Galapágy. Každý z druhů je podrobně popsán a asi 75% je představeno na barevných fotografiích.
Brožovaná verze 830 Kč. Vázaná verze 1540 Kč

RepNat | RNDr. Milan Lipenský, Kpt. Nálepky 1003, Žamberk | tel.: 777 613 707 | knihy@repnat.cz