Obojživelníci, žáby

Gattung Mantella ALTENMÜLLER, A.: Madagaskar-Buntfrösche. Die Gattung Mantella

2016, 192 s., 218 BF. Mnohaleté zkušenosti s chovem i výsledky studia v přírodních podmínkách Madagaskaru jsou obsahem této německé knihy.
830 Kč

A Conservation Strategy for Amphibians of Madagascar ANDREONE, F.: A Conservation Strategy for Amphibians of Madagascar

2008, 449 s., desítky BF, tabulky, grafy. Zhruba 30 příspěvků od prominentních odborníků, kteří se věnují obojživelníkům Madagaskaru, se zabývají situací unikátní fauny, ochranou a záchrannými programy. 
1880Kč

Guide and References to Amphibians of Eastern and Central North America (North of Mexico) BARTLETT, R.D.: Guide and References to Amphibians of Eastern and Central North America (North of Mexico)

2006, 284 s., 257 BF, 168 mapek. Fotografický průvodce po obojživelnících Severní Ameriky.
810 Kč

Poison Dart Frogs

BARTLETT, R.D.: Poison Dart Frogs

2003, 46 s., desítky BF. Chovatelská příručka o žabkách čeledi Dendrobatidae
240 Kč 

Frogs, Toads, and Treefrogs

BARTLETT, R.D., BARTLETT, P.P.: Frogs, Toads, and Treefrogs

1996, 104 s., 87 BF,. Menší rozsahem, ale o to hutnější obsahem je tato příručka pro chovatele žab.
270 Kč

Amphibians and Reptiles in Bulgaria BESHKOV, V., NANEV, K.: Amphibians and Reptiles in Bulgaria

2006, 120 s., desítky BF. Anglická verze původně v bulharštině vydaného přehledu 17 druhů obojživelníků a 36 druhů plazů Bulharska. 
1240 Kč 

 

BRAUER, K.: Kröten

1991, 191 s., desítky BF, kresby. Zájemci o ropuchy i jejich chovatelé naleznou na prvních 70 stranách obecné informace o životě a vlastnosti ropuch, v další části je přehled asi 200 druhů ropuch se desítkami barevných fotografií.
860 Kč

Frogs and Frogging in Southern Africa CARRUTHERS, V.: Frogs and Frogging in Southern Africa

2001, 100s., 198 BF, 1 CD. Publikace podává přehled o 129 druzích žab států z jižní Afriky. Součástí knihy je klíč k zařazení do základních skupin žab, barevné fotografie, mapky výskytu i CD se zvukovým záznamem 57 druhů žab. 
550 Kč

White's Tree Frogs

COBORN, J.: White's Tree Frogs

1994, 48 s., desítky BF.Příručka pro chovatele rosniček s velice kvalitními fotografiemi. Nejvíce informací o druhu Litoria caerulea.
250 Kč

Poison Frogs DIVOSSEN, H.: Keeping and Breeding Poison Frogs. The Small Species

2016, 94 s., 95 BF. Chovatelská příručka se věnuje chovu malých druhů žabek čeledi Dendrobatidae.
470 Kč

Draco 3 Pfeilgiftfrösche Draco. Nr. 3/2000. Pfeilgiftfrösche

2000, 96 s.. Monotématické číslo německého sborníku Draco věnované dendrobatkám. Celkem 10 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Draco. Nr. 6/2001. Einheimische Amphibien Draco. Nr. 6/2001. Einheimische Amphibien

2000, 96 s.. Monotématické číslo německého sborníku Draco věnované evropským obojživelníkům. Celkem 8 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Draco. Nr. 23/2005. Laubfröschehe Draco. Nr. 23/2005. Laubfröschehe

2000, 96 s.. Monotématické číslo německého sborníku Draco věnované rosničkám. Celkem 10 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Amphibians of Europe, North Africa and the Middle East DUFRESNES, C.: Amphibians of Europe, North Africa and the Middle East – A Photographic Guide

2019, 224 s., 400 BF. Fotografický průvodce zahrnuje 142 druhů obojživelníku západního Palearktu.
590 Kč

Marsupial Frogs DUELLMANN, W.E.: Marsupial Frogs Gastrotheca and Allied Genera

2015, 432 s., 108 BF, mapky kresby. Odborná publikace kompletuje poznatky o zajímavé skupině středo- a jihoamerických žab čeledi Hemiphractidae.
3250 Kč

Patterns of Distribution of Amphibians: A Global Perspective DUELLMAN, W.E.: Patterns of Distribution of Amphibians: A Global Perspective

1999, 641 s., 125 kreseb , grafů, tabulek. Editor W.E.Duellman sestavil soubor 10 jednotlivých prací 9 předních světových odborníků (např. Inger, Cambell, Borkin, Tyler atd.). Publikace podává současný náhled na globální rozšíření obojživelníků v jednotlivých světových regionech.
2580 Kč

Terrestrial – Breeding Frogs (Strabomantidae) in Peru DULLMAN, E.W., LEHR, E.: Terrestrial – Breeding Frogs (Strabomantidae) in Peru

2009, 304 s., 641 BF. Základní monografie o žabkách čeledi Strabomantidae v Peru. 
2650 Kč 

A Guide to Australian Frogs in Captivity EIPPER, S.: A Guide to Australian Frogs in Captivity

2012, 152 s., 288 BF. Kniha se serie velmi kvalitních australských chovatelských publikací věnovaná australským žábám.
1425 Kč

Rotaugenlaubfrösche EISENBERG, T., KAESLING, J.: Rotaugenlaubfrösche. Die Gattungen Agalychnis und Cruziohyla

2012, 200 s., desítky BF. Popis způsobu života a chovu žabek rodů Agalychnis a Cruziohyla.
1040 Kč

Der Blaue Pfeilgiftfrosch Dendrobates azureus EISENBERG, T.: Der Blaue Pfeilgiftfrosch Dendrobates azureus

2004, 64 s. Německá edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč.

Der Rotaugen - Laubfrosch Agalichnis callidryas EISENBERG, T.: Der Rotaugen - Laubfrosch Agalichnis callidryas

2004, 64 s..Německá edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč.

The genus Triturus – History FAHRBACH, M., GERLACH, U.: The genus Triturus – History · Ecology · Systematics · Captive · Breeding

2018, 540 s., 700 BF. Monografie se věnuje systematice, biologii a ekologii čolků rodu Triturus. Významná kapitola se věnuje i chovů čolků v lidské péči. K dispozici i německá verze: Die Gattung Triturus. Geschichte · Biologie · Systematik · Zucht ve stejné ceně.
Předplatitelská cena 1760 Kč (při objednání do 6.10.2018), od 7.10. cena 2290 Kč

Amphibians in Decline: Canadian Studies of a Global Problem GREEN, D.M.: Amphibians in Decline: Canadian Studies of a Global Problem

1998, 350 s., ČBF, mapky, tabulky. Editor shromáždil práce 52 autorů, kteří se zabývají ochranou a příčinami úbytku obojživelníků.
1620 Kč

Laubfrösche. Europa, Mittelmeerregion, Kleinasien GROSSE, W.R.: Laubfrösche. Europa, Mittelmeerregion, Kleinasien

2009, 287 s., 250 BF. Obsažná monografie se věnuje rosničkám rodu Hyla v Evropě, Středozemí a Malé Asii. 
1120 Kč 

Newts and Salamanders of Europe GRIFFITHS, R.A.: Newts and Salamanders of Europe

1996, 188 s., 49 ČBF a kreseb, BF. Autor podává přehled všech evropských ocasatých obojživelníků.
1480 Kč

Gefährdete Molch GROSSE, W.-R. ed.: Gefährdete Molch- und Salamanderarten der Welt – Richtlinien für Erhaltungszuchten Band 3 Threatened Newts and Salamanders of the World – Captive Care Management Volume 3

2021, 243 s., 298 BF. Dvojjazyčná (německy a anglicky) publikace z edice Mertensiella je již 3 dílem věnovaný chovu dalších 23 druhů ocasatých obojživelníků.
1690 Kč

The Book of Frogs HALLIDAY, T.: The Book of Frogs - A Lifesize Guide to Six Hundred Species from Around the World

2016, 656 s., 2400 BF a mapek. Velkoformátová publikace (195x278x50 mm) poskytuje celostránkové profily 600 druhů žab.
1050 Kč

Amphibian Biology Vol. 1, The Integument HEATWOLE, H., BARHALMUS, G.T.: Amphibian Biology Vol. 1, The Integument

1994, 418 s., V současné době zásadní práce o biologii , fyziologii a anatomii obojživelníků. První díl se zabývá kůží.
2940 Kč

Amphibian Biology Vol. II, Social Behavior HEATWOLE, H., SULLIVAN, B.K.: Amphibian Biology Vol. II, Social Behavior

1995, 292 s.. Druhý díl série se zabývá sociálním chováním obojživelníků.
2640 Kč

Amphibian Biology Vol. III, Sensory Perception HEATWOLE, H., DAWLEY, E.M.: Amphibian Biology Vol. III, Sensory Perception

1998, 271 s., Třetí díl série se zabývá činností čidel.
2640 Kč

Schmuckhornfrösche. Die Gattung Ceratophrys HENKEL, F.W., SCHMIDT, W.: Schmuckhornfrösche. Die Gattung Ceratophrys

2011, 160 s., desítky BF. Praktická chovatelská publikace od německých autorů popisuje způsob života a chov žab rodu Ceratophrys
530 Kč

Crocodile Newts HERNANDEZ, A.:Crocodile Newts - The Primitive Salamandridae of Asia (Genera Echinotriton and Tylototriton)

2016, 395 s., 500 BF, mapky. Aktuální přehled asijských ocasatých obojživelníků rodů Echinotriton and Tylototriton zahrnuje i údaje o biologii a chovu.
1680 Kč

Amphibien in Aquarium HERRMANN, H.-J.: Amphibien in Aquarium

1994, 167 s., 85 BF, 9 ČBF, 85 kreseb. Autor se věnuje 105 druhům a poddruhům vodních obojživelníků, kteří i k chovu v zajetí potřebují trvale vodní prostředí. Protože většina knih o obojživelnících se věnuje pouze žábám, je tato publikace svým způsobem výjimečná.
680 Kč

Mergus Terrarien Atlas Bd. 1 – Amphibien 1 HERMANN, H.-J.: Mergus Terrarien Atlas Bd. 1 – Amphibien 1

2001, 1152 s., 1163 BF. První díl atlasu se věnuje červorům a ocasatým obojživelníkům a okrajově i žabám, kterým se věnuje 2. díl.
1360 Kč

Mergus Terrarien Atlas Bd. 2 – Frösche HERMANN, H.-J.: Mergus Terrarien Atlas Bd. 2 – Frösche

2005, 1104 s., přes 2000 BF. Druhý díl obsáhlého fotografického atlasu žab.
1360 Kč

Harlequin Frogs. A Complete Guide HESELHAUS, R., SCHMIDT, M.: Harlequin Frogs. A Complete Guide

1994, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele žabek rodu Atelopus s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

Die Blindwühlen HIMSTEDT, W.: Die Blindwühlen

1996, 159 s., BF, ČBF, kresby. Autor se věnuje monotematicky červorům. Zabývá anatomií, evolucí, rozšířením a způsobem života této jedinečné skupiny obojživelníků.
780 Kč

Tadpoles CHANNING, A., RÖDEL, M., CHANNING, J.: Tadpoles of Africa – The biology and identification of all known tadpoles of sub-Saharan Africa

2012, 404 s., 185 BF, 470 kreseb. Přehled pulců žab subsaharské Afriky.
1260 Kč

Amphibians of East Africa CHANNING, A., HOWELL, K. M.: Amphibians of East Africa

2006, 418 s., 186 BF, 300 kreseb a mapek. Výjimečná práce dvou autoru zahrnuje kompletní přehled obojživelníků 194 druhů žab a 9 druhů červorů východní Afriky (Uganda, Keňa, Tanzanie). Druhy jsou popsány včetně výskytu a jsou uvedeny určovací klíče.
1350 Kč

DENDROBATIDAE – Baumsteigerfrösche- Die phantastische Reise durch Ecuador- Peru – Kolumbie CHRISTMANN, S. P.: DENDROBATIDAE – Baumsteigerfrösche - Die phantastische Reise durch Ecuador - Peru – Kolumbie. Bände I + II +III

2004, 184 s. + 253 s. + 351 s., 1950 BF, mapky, tabulky, kresby. Pozoruhodná třídílná publikace zaznamenávající poznatky z cest za žabkami čeledi Dendrobatidae. Kniha sklidila velký ohlas. Obrazový klenot.
4990 Kč

Poison Frogs. A phantastic journey to Ecuador – Peru – Columbia CHRISTMANN, S.P.: DENDROBATIDAE. Poison Frogs. A phantastic journey to Ecuador – Peru – Columbia

Anglická verze knihy předchozí.

Dendrobatidae Band IV CHRISTMANN, S. P.: Dendrobatidae Band IV. Baumsteigerfrösche * Poison Frogs. 2006 - 2012 Ecuador - Panama - Peru

2014, 376 s., 955 BF.. 4. díl edice dokumentuje na velkém formátu cesty autora do Ekvadoru,, Panamy a Peru za žabkami čeledi Dendrobatidae v letech 2006 - 2012. Zajímavé nejen pro chovatele, ale i cestovatele do těchto zemí.
1620 Kč

Newts and Salamanders. A complete Pet Owner´s Manual INDIVIGLIO, F.: Newts and Salamanders. A complete Pet Owner´s Manual

1997, 128 s., 80 BF. Formátem menší, ale obsahem velmi hutná příručka pro chovatele ocasatých obojživelníků.
270 Kč

Färberfrösche Dendrobates tinctorius JANZEN, P., SCHMIDT, W.: Färberfrösche Dendrobates tinctorius. Lebensweise, Farbvarianten, Pflege, Zucht.

2013, 159 s., 220 BF. Nová publikace popisuje způsob života, barevné formy, chov a rozmnožování Dendrobates tinctorius, včetně formy "Azureus".
690 Kč

Field Guide to Aposematic Poison Frogs KAHN, T.R., LA MARCA, E., LÖTTERS, S., BROWN, J.L., TWOMEY, E., AMÉZQUETA, A., ed.: Field Guide to Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries. Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru and Venezuela

2016, 582 s.., 123 BF, 164 barevných kreseb, 74 mapek. 10 let trvala příprava publikace podávající přehled žabek čeledi Dendrobatidae 5 andských států Jižní Ameriky.
1950 Kč

Amphibians of Central America

KÖHLER, G.: Amphibians of Central America

2011, 378 s., 930 BF, mapky. Kompletní přehled 476 druhů obojživelníků od jižního Mexika po Panamu včetně mapek a určovacích klíčů. Doplňuje aktualizované vydání věnované plazům z této oblasti od téhož autora. 
1990 Kč

Der Zwergkrallenfrosch Hymenochirus boettgeri KUNZ, K.: Der Zwergkrallenfrosch Hymenochirus boettgeri

2004, 64 s..Německá edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč.

Krallenfrösche. Zwerkrallenfrösche. Wabenkröten KUNZ, K.: Krallenfrösche. Zwerkrallenfrösche. Wabenkröten

2003,118 s., 135 BF, tabulky , kresby. Podrobný popis způsobu života v přírodě a chovu v zajetí žab rodů Hymenochirus, Pseudohymenochirus, Pipa, Silurana a Xenopus.
590 Kč

Moosfrösche. Die Gattung Theloderma KUNZ, K., HONIGS, S., EISEMBERG, T.: Moosfrösche. Die Gattung Theloderma 

2010, 128 s., 162 BF, 17 mapek. Publikace se věnuje stalé chovatelsky populárnějším žabám rodu Theloderma. Autoři se věnují systematice, rozšíření, způsobu života i chovu v teráriích. 
540 Kč

The Clawed Salamanders of Asia KUZMIN, S.L.: The Clawed Salamanders of Asia

1995, 108 s., BF, ČBF, kresby tabulky. Autor se věnuje monotematicky asijským mlokům rodu Onychodactylus. Zabývá se anatomií, embryologií, rozšířením a způsobem života.
780 Kč

The Amphibians of the Former Soviet Union KUZMIN, S.: The Amphibians of the Former Soviet Union

1999, 554 s., 250 BF, 119 ČBF a kreseb, tabulky, mapy. Kompletní detailní přehled 41 druhů a 47 poddruhů obojživelníků z území států bývalého Sovětského svazu. Autorem je přední ruský herpetolog. Pro oblast Eurasie se jedná o jednu ze základních herpetologických prací. 
2450 Kč

Die Amphibien Russlands und angrenzender Gebiete KUZMIN, S.L.: Die Amphibien Russlands und angrenzender Gebiete

1995, 250 s., BF, ČBF, kresby, tabulky. Přehled obojživelníků žijících na území Ruska a bývalého Sovětského svazu.
880 Kč

Frösche im brasilianischen Araukarienwald KWET, A.: Frösche im brasilianischen Araukarienwald

2001, 192 s., 237 BF, součástí knihy je CD. Kniha o žabách araukariových lesů Brazílie.
2340 Kč

  LÖTTERS, S.: The Neotropical Toads Genus Atelopus

1996, 143 s., 70 BF, ČBF, kresby, mapky. Základní monografie o rodu Atelopus, ve které je uvedeno 66 forem.
890 Kč

Poison Frogs – Biology, Species and Captive Husbandry LÖTTERS, S., JUNGFER, K., HENKEL, F., SCHMIDT, W.: Poison Frogs – Biology, Species and Captive Husbandry

2007, 500 s.. 1000 BF. Kniha zahrnuje výsledky pozorování a studia dendrobatek (žabky čeledi Dendrobatidae) v přírodě, aktualizovanou systematiku, podrobný popis chovu a rozmnožování i kapitolu o chorobách. Mimořádnou informační hodnotu publikace zvyšuje i vysoký počet a kvalita barevných fotografií.
2750 Kč

Pfeilgiftfrösche – Biologie, Haltung, Arten LÖTTERS, S., JUNGFER, K., HENKEL, F., SCHMIDT, W.: Pfeilgiftfrösche – Biologie, Haltung, Arten

2007, 500 s.. 1000 BF. Německá verze knihy předchozí.
2750 Kč

The Frogs of New Guinea and the Solomon Islands MENZIES, J.: The Frogs of New Guinea and the Solomon Islands

2006, 210 s., 100 BF, mapky. Kniha se zabývá taxonomií, popisem a způsobem života žab z ostrova New Guinea a Šalamounových ostrovů.
1470 Kč

Amphibians of Malawi – An analysis of their richness and community diversity in a changing landscape MERCURIO, V.: Amphibians of Malawi – An analysis of their richness and community diversity in a changing landscape

2011, 393 s., 380 ilustrací (většinou barevných). Sumarizace stavu znalostí o obojživelnících Malawi s popisem dopadu změn v životních podmínkách obojživelníků. 
1250 Kč

A Guide to the Frogs and Toads of Belize MEYER, J. R., FOSTER, C. F.: A Guide to the Frogs and Toads of Belize

1996, 80 s., 40 BF, mapka. Fotografický průvodce sloužící i identifikaci žab Belize.
960 Kč

Erkrankungen der Amphibien MUTSCHMANN, F.: Erkrankungen der Amphibien

1998, 351 s., 12 BF, 87 ČBF, kresby, tabulky. Kniha je určena chovatelům obojživelníků a veterinárním lékařům, kteří se setkávají s potřebou diagnostiky a léčení chorob této skupiny.
1800 Kč

Amphibians of Suriname OUBOTER, E., RAWIEN, J.: Amphibians of Suriname

2012, 376 s., 196 BF. Dlouho připravovaná a očekávaná publikace zahrnuje 104 druhů obojživelníků Surinamu.
940 Kč

Salamanders - breeding and keeping PASMANS, F., BOGARTS, S., JANSSEN, H.: Salamanders - breeding and keeping

2022, 248 s., stovky BF. Ve druhém rozšířeném vydání úspěšné knihy se autoři věnuji problematice chovu a rozmnožování ocasatých obojživelníků. Kniha zahrnuje více než 60 druhů.
1040 Kč

Newts. Their Care in Captivity PATTERSON, J.: Newts. Their Care in Captivity

1994. 48 s., desítky BF. Příručka pro chovatele ocasatých obojživelníků s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

Frog Search. Scentific Results of Expeditions to Southern and Eastern Africa PICKERSGILL, M.: Frog Search. Scentific Results of Expeditions to Southern and Eastern Africa

2007, 380 s., přes 100 BF a přes 200 ČBF. Autor předkládá výsledky expedic zaměřených na studium obojživelníků do jižní a východní Afriky.
1440 Kč

The Green and Golden Bell Frog, Litoria aurea: Biology and Conservation PYKE, G. H., OSBORNE, W. S.: The Green and Golden Bell Frog, Litoria aurea: Biology and Conservation

1996, 127 s., BF, ČBF, kresby. Soubor celkem 17 prací o druhy australské rosničky Litoria aurea.
910 Kč

Salamanders and Newts of the World RAFFAËLLI, J.: Salamanders and Newts of the World

2022, 1120 s., 4000 BF 154 mapek. Základní dílo podávající přehled o více než 900 druzích ocasatých obojživelníků světa.
3990 Kč

Amphibien der Westafrikanischen Savanne RÖDEL, M. O.: Amphibien der Westafrikanischen Savanne

1996, 283 s., 58 BF, ČBF, kresby dospělých jedinců i larev, sonogramy. Základní práce o obojživelnících západní Afriky. Velice rozsáhlý je seznam literatury – 24 stran.
950 Kč

A Field Guide to Frogs of Australia ROBINSON, M.: A Field Guide to Frogs of Australia

1998, 112 s., desítky BF. Fotografický průvodce umožňující identifikaci žab jihovýchodní části Austrálie od pomyslné spojnice mezi Port Augustou a Fraserovýn ostrovem na jih.
890 Kč

Die Chinesische Rotbauchunke Bombina orientalis ROGNER, M.: Die Chinesische Rotbauchunke Bombina orientalis

2004, 64 s., Německá edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč.

Amphibien am Gartenteich SAINT-PAUL, A., BRAND, I., SCHMIDT,W.: Amphibien am Gartenteich

2001, 104 s., 96 BF. Publikace poskytuje informace o podmínkách chovu obojživelníků v zahradních rybnících a nádržích.
530 Kč

Faszinierende Pfeilgiftfrösche SALTERBERG, S.: Faszinierende Pfeilgiftfrösche

2016, 104 s., desítky BF. Autor popusuje mnohaleté zkušenosti s chovem a rozmnožováním dendrobatek, včetně veterinární problematiky.
560 Kč

Axolotls. Care and Breeding in Captivity SCOTT, P. W.: Axolotls. Care and Breeding in Captivity

1995, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele ocasatých obojživelníků rodů Ambystoma a Necturus s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

The Genus Salamandra SEIDEL, U., GERHARDT, P.: The Genus Salamandra – History · Ecology · Systematics · Captive · Breeding

2016, 543 s., 700 BF, mapky. Kniha zahrnuje širokou sumarizaci poznatků o mlocích r. Salamandra, aktuální taxonomické formy a velké množství obrazové dokumentace mimořádné variability tohoto rodu. Publikace má i německou verzi s názvem Die Gattung Salamandra – Geschichte · Biologie · Systematik · Zucht. Cena obou verzí stejná.
1900 Kč (od 1.1.2017 bude cena 2420 Kč)

Treefrogs of Africa SCHIOTZ, A.: Treefrogs of Africa

1999, 350 s., 265 BF, 138 mapek, 152 sonogramů, 274 kreseb 5 ČBF. Kompletní přehled všech afrických druhů a poddruhů rosniček. Přípravě této práce autor věnoval 40 let!
1490 Kč

Amphibien an einem Stillgewässer in Peru SCHLÜTER, A.: Amphibien an einem Stillgewässer in Peru

2005, 347 s., desítky BF, ČBF, kreseb a mapek. Kniha se zabývá ekologii a etologii obojživelníku peruánské Amazonie.
1490 Kč

Wie pflege ich Pfeilgiftfrösche SCHMIDT, G.: Wie pflege ich Pfeilgiftfrösche

1994, 88 s., 40 BF a ČBF. Drobná příručka pro chovatel žabek čeledi Dendrobatidae. Popsáno celkem 19 druhů.
300 Kč

Pfeilgiftfrösche in Terrarium SCHMIDT, W., HENKEL, F. W.: Pfeilgiftfrösche in Terrarium

1995, 144 s., 63 BF, 11 kreseb. Podrobnější publikace o chovu žabek čeledi Dendrobatidae v teráriích z pera německých autorů. Detailně popsáno celkem 44 druhů.
820 Kč

PraxisRatgeber. Pfeilgiftfrösche SCHMIDT, W., HENKEL, F. M.: PraxisRatgeber. Pfeilgiftfrösche

2004,166 s.,190 BF, ČBF, kresby. Nová publikace o způsobu života a chovu v teráriích žabek čeledi Dendrobatidae. Novinkou jsou toxikolologické informace i podmínky chovu ve skleníku. 20 druhů je popsáno detailně.
590 Kč

Professional Breedrs Serie. Poison Frogs SCHMIDT, W., HENKEL, F. M.: Professional Breedrs Serie. Poison Frogs

Anglická verze knihy předchozí.
750 Kč

Feuersalamander. Salamandra algira, S. corsica, S. infraimmaculata, S. salamandra SCHORN, S., KWET, A.: Feuersalamander. Salamandra algira, S. corsica, S. infraimmaculata, S. salamandra

2010, 144 s., 202 BF, mapka. Podrobný přehled systematiky, způsobu života, chovu i určité mystiky mloka. 
540 Kč 

Threatened Newts and Salamanders of the World - Captive Care Management SCHULTSCHIK, G., GROSSE, W.R.: Threatened Newts and Salamanders of the World - Captive Care Management

2013, 178 s., 251 BF. Publikace z edice Mertensiella se zabývá chovem 22 druhů ohrožených ocasatých obojživelníků.
1550 Kč

Salamanders of the Old World SPARREBOOM, M.: Salamanders of the Old World - A comprehensive guide to the Newts and Salamanders of Europe, Asia and Northern Africa

2014, 432 s., desítky BF. Kompletní velkoformátový průvodce ocasatých obojživelníků Evropy, Asie a severní Afriky se zabývá popisem, rozšířením, způsobem života, biotopy a ochranou.
3640 Kč

Mantellas STANISZEWSKI, M.: Mantellas

2001, 228 s., 132 BF, 10 ČBF, mapky, kresby, tabulky. Obsažná publikace popisuje jednotlivé druhy žabek rodu Mantella, jejich způsob života v přírodě. Zabývá se i problematikou chovu v zajetí.
2950 Kč

 Guide to Owning a Mantella STANISZEWSKI, M.: Guide to Owning a Mantella

1997, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele žabek rodů Mantella a Mantidactylus s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

The Golden Mantella Handbook STANISZEWSKI, M.: The Golden Mantella Handbook

1998, 75 s., 28 ČBF a kreseb, 8 BF. Autor shrnuje bohaté zkušenosti s chovem Mantella aurantiaca. Kniha byla vydána pouze nákladem 837 kusů, čemuž i odpovídá velmi vysoká cena.
820 Kč

TERRALOG – Salamanders and Newts of Europe, North Africa and Western Asia STANISZEWSKI, M.: TERRALOG – Salamanders and Newts of Europe, North Africa and Western Asia

2011, 160s., 540 BF, mapky. Dlouho připravovaná dvojjazyčná publikace (anglický a německý text) z edice TERRALOG zahrnuje ocasaté obojživelníky Evropy, severní Afriky a západní Asie. 
1040 Kč

A Natural History of Amphibians STEBBINS, R. C., COHEN, N. W.: A Natural History of Amphibians

1995, 304 s., ČBF, kresby. Autoři seznamují čtenáře s různými kapitolami života obojživelníků.
1300 Kč

Threatened Amphibians of the World STUART, S.N., HOFFMANN, M.:
Threatened Amphibians of the World

2008, 776 s., přes 1000 BF, mapky. Tato velmi obsáhlá kniha zahrnuje přibližně 1900 druhů obojživelníků, kteří jsou považovány za druhy ohrožené. Je to dílo dlouho připravované významnými herpetology a seznamuje se stavem ohrožených druhů.
2750 Kč

The complete Oophaga pumilio. Biology, Ecology, Captive Husbandry STEINMANN, F., VAN DER LINGEN, CH.: The complete Oophaga pumilio. Biology, Ecology, Captive Husbandry

2013, 220 s., přes 500 BF. Další z řady nových publikací, které se věnují biologii, systematice, ekologii a chovu tropickým žabek, tato konkrétně druhu Oophaga pumilio.
1120 Kč

The Amphibians and Reptiles of Oman and the UAE STEINMANN, F., VAN DER LINGEN, CH.: Oophaga pumilio - Das Kompendium. Biologie, Verbreitung, Haltung, Farbvarianten.

Německá verze knihy předchozí.
1120 Kč

Gifkikkers STUSTER, R., POELMANN, E.H., BOESTEN, R.: Gifkikkers

2017, 431 s., 1298 BF, velký formát 31x 23,5 cm!. I když je tato velkoformátová publikace v holandštině, stává se díky mimořádnému množství velice kvalitních fotografií novou „biblí“ pro chovatele a zájemce o žabky čeledi Dendrobatidae.
2210 Kč

Frogs of Australia: An Introduction to their Classification, Biology and Distribution TURNER, J. R.: Frogs of Australia: An Introduction to their Classification, Biology and Distribution

2004, 163 s., přes 200 barevných kreseb, mapky. Kniha poskytuje základní informace o systematice, biologii a rozšíření 213 druhů a 5 poddruhů australských žab, kde bylo od roku 1960 popsáno 110 nových druhů. Autor textu je zároveň i autorem barevných ilustrací.
1190 Kč

The most complete Oophaga pumilio VAN DER LINGEN, C.: The most complete Oophaga pumilio. Color morphguide

2011, 24 s., 634 vysoce kvalitních fotografií, které představují 102 různých barevných forem této žabky. Koupí podpoříte záchranný projekt v Panamě.
1120 Kč

Das Grosse Buch der Frösche, Kröten und Unken WALLS, J. G.: Das Grosse Buch der Frösche, Kröten und Unken

1995, 150 s., 174 BF. Obrazová publikace seznamuje s bohatstvím a rozmanitostí žab,způsobem života i chovem v zajetí.
650 Kč

Red-Eyes and Other Leaf-Frogs WALLS, J. G.: Red-Eyes and Other Leaf-Frogs

1996, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele žab rodů Agalychnis, Phyllomedusa, Pachymedusa, Phasmahyla a Phrynomedusa.
250 Kč

Keeping Poison Frogs WALLS, J. G.: Keeping Poison Frogs

1994, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele žabek čeledi Dendrobatidae s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

Jewels of the Rainforest: Poison Frogs of the family Dendrobatidae WALLS, J. G.: Jewels of the Rainforest: Poison Frogs of the family Dendrobatidae

1994, 288 s., 525 BF. Velkorozměrová publikace (26 x 35 cm) o žabkách čeledi Dendrobatidae, ve které je popsáno 65 druhů. Velmi cenné jsou údaje o životních podmínkách v přírodě, o rozmnožování atd. Dominantou knihy jsou leckdy unikátní laminované barevné fotografie, z nichž některé jsou i celostránkové.
2950 Kč

The Amphibians of Bhutan WANGYAL, J.T.: The Amphibians of Bhutan

2022, 197 s., 123 BF, mapky. Přehled obojživelníků Bhutanu.
1150 Kč

The Ecology and Behavior of Amphibians WELLS, K. D.: The Ecology and Behavior of Amphibians

2007, 1148 s., 439 fotografií a kreseb, 45 tabulek. Obsáhlé celoživotní dílo autora zahrnuje na 1148 stranách komplexní přehled ekologických, systematických, morfologických, fyziologických a etologických poznatků týkajících se obojživelníků.
1950 Kč

Axolotl WISTUBA, J.: Axolotl

2000 s., 79 s., 62 BF. Drobnější kniha popisující chov u způsob života v přírodě u axolotla.
590 Kč

RepNat | RNDr. Milan Lipenský, Kpt. Nálepky 1003, Žamberk | tel.: 777 613 707 | knihy@repnat.cz