Savci

Mammals of Europe, North Africa and Middle East AULAGNIER, S., HAFFNER, P., ZIMA, J.: Mammals of Europe, North Africa and Middle East

2009, 272 s., stovky barevných kreseb a mapek . Jeden z nejkvalitnějších přehledů savců západního Palearktu je označován jako savčí ekvivalent Collins Bird Guide. U každého z více než 400 druhů savců je podrobný popis, mapky rozšíření i informace ekologické a etologické. 
890 Kč

All Asian Primates BEAUSEJOUR, S., RYLANDS, A., MITTERMEIER, R.: All Asian Primates

2021, 536 stran, BF,mapky, 28x22 cm, 2,3kg . Kompletní přehled primátů Asie s bohatou fotodokumentací.
1750 Kč

Mammals of the World BURGIN,C, J., WILSON, D.E., MITTERMEIER, R.A., (Editors): Illustrated Checklist of the Mammals of the World (2-Volume Set)

2020, 1166 stran, 7250 barevných ilustrací, 6442 mapek. Monumentální kniha ve dvou svazcích, hmotnost 7 kg, doplňuje a aktualizuje přehled druhů uvedených v serii Hanbdbook of the Mammals of the World. Celkem 6562 druhů savců, včetně nových.
5980 Kč

Felids and Hyenas CASTELLO, J.R.: Felids and Hyenas of the World. Wild Cats, Panthers, Lynx, Pumas, Ocelots, Caracals, and Relatives

2020, 280 s., 600 BF. 50 mapek. Průvodce ze série Princeton Field Guides se věnuje podrobně kočkovitým šelmám a hyenám.
780 Kč

Canids of the World CASTELLO, J.R.: Canids of the World – Wolves, Wild Dogs, Foxes, Jackals, Coyotes, and Their Relatives

2018, 336 s., 600 BF, mapky. Průvodce ze série Princeton Field Guides se věnuje podrobně psovitým šelmám.
750 Kč

bovids CASTELLO, J.R.: Bovids of the World - Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives

2016, 664 stran. 1500 BF, 313 mapek . Průvodce ze série Princeton Field Guides se věnuje podrobně čeledi turovití (Bovidae)
930 Kč

Bats of Britain, Europe and Northwest Africa

DIETZ, CH., HELVERSEN O., NILL, D.: Bats of Britain, Europe and Northwest Africa

2009, 400 s., přes 400 BF, mapky, diagramy. Podrobný a kompletní přehled netopýrů Evropy a severozápadní Afriky. 
1460 Kč

A Field Guide to the Mammals of South –East Asia FRANCIS, CH. M.: A Field Guide to the Mammals of South – East Asia

2008, 392 s., 500 barevných kreseb, více než ČB kreseb, mapky. Téměř 500 druhů savců je podrobně popsáno v průvodci savců z území Barmy, Thajska, Laosu, Vietnamu, Kambodže, Malajsie a Singapuru.
1250 Kč

Mammals of Madagascar. A Complete Guide GARBUTT, N.: Mammals of Madagascar. A Complete Guide

2007, 304 s., 230 BF, 200 mapek a 75 ČB kreseb. Jedinečný průvodce po unikátní savčí fauně Madagaskaru zahrnuje 184 druhů včetně několika nových druhů z posledních let.
950 Kč

Mammals of North America KAYS, R.W., WILSON, D.E.: Mammals of North America

2009, 248 s., stovky barevných kreseb a mapek. Nejvíce prodávaný průvodce savců USA a Kanady zahrnuje kompletně 462 druhů, včetně 20 nově popsaných od roku 2002. 
510 Kč

The Kingdon Field Guide to African Mammals KINGDON, J.: The Kingdon Field Guide to African Mammals. Second Edition

2018, 940 s., 780 barevných kreseb, černobílé kresby, 520 mapek. Zásadně rozšířené a aktualizované vydání věhlasného průvodce savců Afriky zahrnuje 1160 druhů. Konzistentní text poskytuje informace pro určování druhů, rozšíření, ekologii a ochraně. Zásadní publikace pro přírodovědce a cestovatele na cestu do Afriky.
1100 Kč

Field Guide to Indian Mammals MENON, V: Field Guide to Indian Mammals

2009, 201s., 350 BF. Kompletní průvodce po bohaté fauně savců Indie ( přes 400 druhů) obsahuje množství informací ve velice praktickém provedení. Ideální i pro cesty do Indie. 
580 Kč

Lemurs of Madagascar. Third Edition MITTERMEIER, R. A.: Lemurs of Madagascar. Third Edition

2010, 767 s., 593 BF, kreseb a mapek. Publikace ze série Tropical Field Guide od Conservation International seznamuje se 101 druhy a poddruhy lemurů z Madagaskaru. Od prvního vydání před 16 roky bylo popsáno celkem 51 nových taxonů! Kniha není určena pouze primatologům, ale všem zájemcům o unikátní faunu tohoto ostrova. 
1280 Kč

Primates of the World. The Amazing Diversity of Our Closest Relatives REDMOND, I., GOODALL, J.: Primates of the World. The Amazing Diversity of Our Closest Relatives

2008, 176 s., 180 BF, mapky. Obsáhlý ilustrovaný průvodce zahrnuje téměř 300 druhů primátů.
950 Kč

Tigers RICHARDS, M., TYABJI, H.: Tigers

2008, 160 s., 100 BF, 3 mapky. Téměř 500 druhů savců
Kniha vznikla jako doprovodná publikace k seriálu BBC o tygrech v Pench National Park v Indii. Jsou v ní shrnuty cenné poznatky z ekologie a etologie tygrů. 
880 Kč 

Mammals of South-East Asia: SHEPERD, C.R., SHEPERD, L.A.: Mammals of South-East Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam

2013, 176 s., 161 BF. Cestovní průvodce zahrnuje savce jihovýchodní Asie.
420 Kč

Whales, Dolphins and Seals. A Field Guide to the Marine Mammals of the World SHIRIHAI, H., JARRETT, B.: Whales, Dolphins and Seals. A Field Guide to the Marine Mammals of the World

2006, 384 s., 475 BF, 500 kreseb, mapky. 129 druhů je zahrnuto do kompletního průvodce mořských savců zahrnuje popis, rozšíření i ekologické a etologické údaje.
490 Kč

Whales and Dolphins of the World SIMMONDS, M.: Whales and Dolphins of the World

2004, 160 s., 170 BF a 1 mapka. Populárně naučná bohatě ilustrovaná publikace seznamuje se způsobem života více než 80 druhů kytovců. 
560 Kč

A Guide to the Mammals of China SMITH, A.T., XIE, Y.: A Guide to the Mammals of China

2008, 544 s., 427 barevných kreseb, mapky Podrobný a úplný průvodce po 556 druzích savců Číny. Obsáhlá bibliografie.
1270 Kč

The Mammals of Australia STRAHAN, R., DYCK, S.: The Mammals of Australia 2008, 887 s., 477 BF, 383 mapek. Třetí vydání rozsáhlé bohatě ilustrované publikace zahrnuje 389 druhů s podrobným popisem, identifikací i popisem způsobu života a rozšířením. 
2250 Kč
Tigers of the World, 2nd Edition. The Science, Politics and Conservation of Panthera tigris TILSON, R., NYHUS, P.: Tigers of the World, 2nd Edition. The Science, Politics and Conservation of Panthera tigris

2010, 552 s., desítky BF, kreseb, mapek grafů a tabulek. Téměř 100 světových odborníků na biologii tygrů, jejich ochranu v přírodě i záchranných chovech, veterinářů i odborníků na obchod s přírodninami sumarizují stav a změny, které nastaly za 20 let od prvního vydání této mimořádné publikace o tygrech. 
2250 Kč

The Mammals of Costa Rica. A Natural History and Filed Guide WAINWRIGHT, M.: The Mammals of Costa Rica. A Natural History and Filed Guide

2007, 454 s., 400 barevných kreseb, mapek. Praktický průvodce savců Kostariky obsahuje i velké množství informací o způsobu života v přírodě. 
820 Kč

RepNat | RNDr. Milan Lipenský, Kpt. Nálepky 1003, Žamberk | tel.: 777 613 707 | knihy@repnat.cz